Jakie warunki musimy spełnić w banku, aby zdobyć kredyt na naszą nieruchomość?

Tytułowych warunków jest wiele, a i tak niezależnie od warunków wynikających z procedur bankowych ważne jest także podejście do sprawy analityka bankowego, bowiem w praktyce jego opinie są wiążące w kwestii, jaką wysokość kredytu hipotecznego otrzymamy i czy w ogóle go dostaniemy. Podstawową sprawą jest osiąganie przez nas dochodów w wymaganej wysokości, najlepiej z tytułu umowy o pracę, przy czym ważne tu jest, aby była to umowa na czas nieokreślony. Oprócz dochodów ważne jest także, jakie mamy zobowiązania z tytułu różnych kredytów, limitów kredytowych, czy też kart kredytowych, przy czym w wypadku dwóch ostatnich istotna jest kwota limitu otrzymanego, a nie wykorzystanego. W praktyce każdy z nas kiedyś brał jakiś kredyt, więc bank sprawdza w Biurze Informacji Kredytowej, czy nie mieliśmy kiedyś zaległości w spłacie kredytu lub wręcz go nie spłaciliśmy. Fakt taki w zasadzie uniemożliwia nam wzięcie kredytu. Wreszcie, gdy mamy zdolność kredytową, dla wysokości raty naszego kredytu jest też istotne, ile wniesiemy wkładu własnego i czy ubezpieczymy się na życie, bo to wpływa na oprocentowanie kredytu.